Tractament Addicció al ChemSex

Si el Chemsex està afectant la teva vida, no estàs sol/a. Oferim suport professional i confidencial per superar aquest desafiament i recuperar el control

Dona el primer pas

600 079 999

1ª Visita gratuïta

¿Qué es el Chemsex i com esTracta?

El Chemsex es caracteritza per un consum intencional de substàncies per tenir sexe durant un llarg període de temps (des de diverses hores fins a diversos dies). Aquestes relacions sexuals solen practicar-se en festes de sexe a cases privades, com a locals comercials (saunes o clubs), oa racons del carrer que quedin apartats. Per treballar-ho realitzem un tractament idiosincràtic (és a dir, adaptat a les necessitats de cada persona) el qual consisteix en teràpies grupals i individuals dutes a terme per psicòlegs i terapeutes especialitzats. El seguiment del pacient el durà a terme el terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb metge psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes interaccions complexes entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar de la mateixa manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials. El model que se segueix és el cognitivoconductual i sistèmic, encara que fem servir tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitivoconductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d‟un pla efectiu per aconseguir superar l‟addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 Etapes Claus

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no-utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitivoconductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Restructuració cognitiva

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar més qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient al nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Metodologia per Tractar el ChemSex

Pel que fa a les tècniques conductistes, es procura utilitzar reforçadors positius, els reforços negatius s’evitaran al màxim, i en cas de considerar-se necessaris es fan mitjançant la tècnica d’exposició imaginal, combinant-ho amb la reestructuració cognitiva que permeti el canvi conductual. L’objectiu perseguit és “benestar, salut, qualitat de vida i la plenitud del desenvolupament de persones i grups”. Els principis que guiessin la intervenció són, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia. El nostre grup sanitari realitza un tractament específic i personalitzat per a cada pacient, oferint un tractament integral a tots els nivells, no només centrant-nos en el pacient sinó en tota l’esfera biopsicosocial del mateix, donant cobertura terapèutica tenint en compte aspectes tan importants com el familiar, el social i el laboral.