El consum d’alcohol envelleix

L’alcohol és la droga més consumida. Encara que pugui sorprendre l’incloure l’alcohol dins d’aquesta categoria, la veritat és que compleix la seva definició, com ens

Leer

Nadals i recaigudes

El Nadal pot convertir-se en una època conflictiva amb un cúmul d’emocions, sentiments i experiències que ens afecten i poden comportar un risc de recaiguda

Leer