You are currently viewing Com afecta el consum d’alcohol en l’embaràs

Com afecta el consum d’alcohol en l’embaràs

Consumir alcohol no és una opció saludable per a ningú, però menys encara en el cas de les dones embarassades.
L’alcohol produeix malformacions en l’embrió  i pot causar mal permanent en el fetus.

Qualsevol beguda alcohòlica travessa amb gran rapidesa la placenta deixant al fetus completament exposat a les mateixes concentracions d’alcohol o fins i tot superiors que les de la mare.

Els especialistes expliquen que beure durant l’embaràs pot provocar ‘Trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)’. Es tracta d’una àmplia gamma d’anomalies físiques, mentals, conductuals i cognitives permanents que una persona pot presentar quan ha estat exposada a l’alcohol durant la seva gestació.

Aquestes afeccions són de difícil diagnòstic, poden ser des de lleus fins a greus i perduraran tota la vida. Poden tenir repercussions tant a nivell físic, com del comportament i intel·lectuals.

El Síndrome Alcohòlic Fetal (SAF) es la seva manifestació més extrema

Els nens afectats presenten irregularitats facials (solc nasolabial llis, llavi superior prim, obertura horitzontal de l’ull); dèficit de creixement i problemes en el sistema nerviós central.

Per això, és essencial que tant les dones embarassades i com les que desitgen quedar-se embarassades no consumeixin alcohol durant tota la gestació, i fins i tot, des que planifiquen el seu embaràs.

Com es produeix el TEAF

L’evidència científica és clara en relació al greu efecte que produeix l’exposició prenatal a l’alcohol en el desenvolupament físic, cerebral i del comportament.

No es coneix una quantitat de consum que es pugui considerar segur per al fetus pel que els i les professionals sanitaris desaconsellen el consum d’alcohol durant qualsevol moment de l’embaràs.

L’alcohol pot causar problemes per al bebè fins i tot abans que la dona sàpiga que està embarassada.

Alguns estudis han observat que el consum d’alcohol per part de l’home en el període preconcepcional també pot tenir un impacte en la salut infantil. Així mateix, el consum d’alcohol durant l’embaràs per la parella pot tenir un impacte en el consum d’alcohol de la mare.

Estratègies de prevenció

El TEAF té grans implicacions al llarg del curs de la vida de la persona afectada, de la seva família i de la societat, amb importants conseqüències personals i econòmiques. Als països del nostre entorn es considera la causa adquirida i evitable més freqüent de trastorn del neurodesenvolupament. Per això és fonamental la seva prevenció, així com la detecció precoç i la seva atenció.

El TEAF és 100% prevenible i és responsabilitat de totes les persones i de la societat en el seu conjunt. A vegades, el context social no ajuda i és important que les dones embarassades tinguin el suport de la seva parella i entorn, i li acompanyin evitant el consum d’alcohol.

El diagnòstic precoç del TEAF és fonamental perquè pot millorar el pronòstic funcional i vital d’aquests nens i l’efectivitat de l’atenció precoç.

Així mateix, permet a les famílies i professionals de l’entorn, elaborar plans d’intervenció adequats a les necessitats del nen o adolescent.