Actualment esteu veient Com interactúa l’alcohol amb l’ibuprofè

Com interactúa l’alcohol amb l’ibuprofè

La interactuació de l’alcohol amb l’ibuprofè pot tenir diferents efectes, depenent de la regularitat amb què es consumeixin les dues substàncies.

D’una banda, es troben les persones que ingereixen ibuprofèn i alcohol de manera ocasional però en dosis elevades, i de l’altra, els qui fan un ús d’ells de manera crònica.

En el primer cas, quan el consum de l’alcohol i l’ibuprofè es fa de forma extraordinària, ambdós influeixen sobre l’altre. L’ibuprofè potencia els efectes de l’alcohol, provocant que les intoxicacions agudes originades per aquesta droga augmentin els estats de confusió, de letargia, de somnolència, així com la disminució de reflexos. D’altra banda, l’alcohol interfereix sobre l’ibuprofè, tant augmentant com disminuint la seva acció.

Això es deu al fet que tots dos es metabolitzen per via hepàtica. En tenir una via metabòlica del fetge ocupada per un dels dos fa que el metabolisme de l’altre s’acceleri o per contra, es retardi. L’alcohol es metabolitza a una velocitat constant mitjançant l’enzim alcohol deshidrogenasa formant-se acetaldehid que després es transforma en acetat, mentre que l’ibuprofèn es metabolitza per hidroxilació i carboxilació.

Si per contra la persona consumeix ibuprofèn i alcohol de forma regular, pot fer que augmenti el risc gastrointestinal, i sorgeixin problemes com les hemorràgies digestives o la gastristis. El ibuprofèn per si mateix no danya la mucosa gàstrica, però els seus efectes es poden veure potenciats al barrejar-lo amb l’alcohol.

Aquestes conseqüències afecten de la mateixa manera independentment de si el medicament es consumeix abans o després d’ingerir l’alcohol. No obstant això, és important saber que si ja s’ha begut aquest i es presenten nàusees i molèsties gàstriques, la presa de ibuprofèn pot empitjorar els símptomes.

Quines begudes alcohòliques són més perilloses barrejades amb l’ibuprofè?

Els riscos de l’alcohol es mesuren per la seva graduació és a dir, per la quantitat mesura en percentatges d’alcohol present en la beguda, i per la seva dosi de consum. Com més graduació tingui l’alcohol més efectes exerceix sobre l’ibuprofè.

A més, hi ha altres factors que influeixen en els efectes que ocasiona la barreja de ibuprofèn i alcohol. D’una banda, hi ha diferències entre sexes, “normalment els homes metabolitzen millor i més ràpid l’alcohol que les dones”, indica l’expert. La raça és un altre dels agents que presenta diferències, la raça oriental té un major alentiment en el metabolisme de l’alcohol. Així mateix, les persones que pateixen antecedents d’úlceres gastroduodenals o que tinguin gastritis o insuficiència renal o hepàtica seran més susceptibles a les conseqüències d’aquesta interacció.

Llavors, com es poden reduir els efectes de l’alcohol?

La ressaca ocasionada pel consum excessiu d’alcohol provoca una sèrie de símptomes com boca seca, en actuar actua com diürètic afavorint la deshidratació i la pèrdua d’electròlits, mals de cap, nàusees, vòmits, somnolència, dificultat de coordinació dels moviments i de articular paraules i hipotèrmia.

Per no haver de fer front a aquestes molèsties, el recomanable és saber parar a temps i no començar o prendre begudes 0,0 per cent. Si es va a prendre alcohol, els seus efectes es podran minimitzar prenent-durant els àpats, d’aquesta manera es disminueix la velocitat d’absorció i la irritació gàstrica. Triar begudes de baixa graduació, beure amb intervals de temps o fer exercici també pot disminuir les conseqüències. Així mateix, és recomanable prendre aigua en abundància per contrarestar els efectes diürètics de l’alcohol i evitar la deshidratació i descansar.