You are currently viewing Coneix totes les drogues segons els seus efectes i legalitat

Coneix totes les drogues segons els seus efectes i legalitat

Quan parlem de drogues fem referència a substàncies que poden ser naturals o alterades químicament i que exerceixen un efecte important en el sistema nerviós i en el cervell.

Si bé el terme droga s’associa a substàncies prohibides, en realitat en l’actualitat existeixen diferents tipus de drogues i no totes són il·legals.

Es classifiquen segons el tipus d’efecte que tenen en les persones o si comercialitzen de forma lícita o no. 

Estem parlant en concret de 5 tipus de drogues

Drogues legals.
Drogues il·legals.
Drogues estimulants.
Drogues depressores.
Drogues psicodèliques-pertorbadores.

És important conèixer quins són els efectes de cadascuna d’elles, la forma en la qual es venen i fins i tot l’ús que es fa d’elles tant si s’utilitzen amb finalitats metges o recreatius.

Drogues legals

Substàncies que es comercialitzen de forma lícita, podent-se trobar en establiments o farmàcies baix recepta o no depenent de cada cas. Depenent de la regió del món és possible que unes drogues siguin legals i unes altres no, per la qual cosa sempre és una dada important a comprovar abans d’emprendre un viatge o realitzar una mudança internacional. 

Les drogues legals solen ser aquelles que s’utilitzen de manera medicinal per a alleujar molèsties o millorar l’estat de salut durant malalties, encara que dins d’aquest grup també s’inclouen substàncies tan populars i consumides com l’alcohol i la nicotina. La llista de drogues legals està formada per:

Alcohol: una de les més esteses. En petites dosis s’assegui eufòria i plaer, mentre que en grans quantitats fa efecte antidepressiu, la qual cosa porta a causar dependència.
Nicotina: molt fàcil d’aconseguir a causa de la seva presència en el tabac. Pot generar un fort sentiment de dependència i una seriosa síndrome d’abstinència en el cas d’intentar abandonar el seu consum. Relaxa i estimula, però també pot produir mal de cap i de pressions.
Cafeïna: es troba en begudes i aliments quotidians, des del cafè fins a la xocolata o el te. Estimula el cos sense suposar un problema en petites quantitats, amb risc per a l’aparell digestiu o el sistema nerviós en casos de consum excessiu.
Esteroides: permeten recuperar-se de lesions esportives, tenen multitud d’aplicacions mèdiques, incrementen els nivells d’energia i ajuden a mantenir un aspecte jove.
Benzodiazepines: alenteixen la funció del sistema nerviós i ajuden en tractaments d’ansietat. L’abús de benzos pot causar feblesa òssia, pèrdua de la voluntat o estat de coma.
Codeïna: està present en gran part dels xarops per a la tos, lluita contra la diarrea, produeix eufòria, però també relaxació.
Metadona: sedació, augment de la temperatura del cos, somnolència, utilitzada en processos de desintoxicació a l’heroïna.

Drogues il·legals

No es poden prendre pel fet que compten amb certes restriccions o fins i tot han estat prohibides per les autoritats, ja sigui de forma indefinida o en situacions temporals.

Encara que no tots els països, normalment les hi marca com a il·legals pel fet que els estudis han comprovat que el seu nivell de risc en l’ésser humà excedeix els nivells del merament circumstancial. Solen ser, d’altra banda, drogues les conseqüències de les quals a curt termini poden resultar tan greus com les que hi haurà amb el seu consum a llarg termini..

Una de les particularitats de les drogues il·legals resideix en la gran diferència en risc i preocupació existent entre les diverses drogues de la llista, la qual inclou:

• Marihuana: una de les drogues il·legals que està derrocant murs i sent acceptada en multitud de llocs. El seu ús ajudés alleujar dolors i molèsties, proporcionant un estat de relaxació. Sense control mèdic pot provocar problemes de coordinació, pèrdues momentànies de memòria o canvis en l’estat d’ànim.
• Heroïna: calma dolors, dóna sensació de calma i crea una notable sensació d’eufòria. És una droga que produeix alts nivells d’addicció i sempre requereix més i més consum per la resistència del cos a ella.
• Cocaïna: augmenta els nivells de dopamina en el cervell provocant una forta sensació d’eufòria, però a mesura que aquesta disminueix pot aparèixer ansietat, paranoies i canvis en el comportament.
• Èxtasi: estimula, augmenta l’energia, permet sentir-se en plenitud, eufòria i sensacions de plaer.
• PCP: aïllament, una droga en desús per la quantitat d’efectes secundaris negatius.
• LSD: al·lucinacions, possibilitat de transcendir, elevació i viatges que poden durar més de 12 hores.
• Ketamina: al·lucinogen, així com introducció en un estat dissociatiu complex en el qual sembla que la ment s’escapi del cos.
• Popper: relaxació muscular, augment del plaer sexual durant uns segons, habitual en relacions que requereixen un suport extern.
• Speed: augment d’energia i de ganes de comunicar-se, més confiança en un mateix, solució per a dolors crònics.

Drogues estimulants

Les drogues estimulants tenen en comú que totes elles són capaces per si soles d’activar ràpidament el sistema nerviós. Amb la presa d’una droga estimulant s’eleven els nivells de dopamina en el cervell, implicant tenir més energia i millor els nivells d’atenció.

Existeixen drogues estimulants tant legals com il·legals que és fàcil situar en les anteriors llestes:

• Cocaïna.
• Speed.
• Cafeïna.
• Èxtasi.
• Nicotina
.

Drogues depressores

Al contrari que les drogues estimulants, les depressores són aquelles que afecten directament el sistema nerviós i al cervell, però fent un efecte sedant i tranquil·litzant, per la qual cosa el sistema treballarà de forma molt més alentida.

En la medicina, aquest tipus de drogues depressores se solen denominar analgèsics, però abusar d’aquestes substàncies pot ser perjudicial per a l’organisme. Hi ha quatre representants principals:

• Heroïna.
• Metadona.
• Benzodiazepines.
• Alcohol.

Drogues psicodèliques-pertorbadores

Les drogues psicodèliques-pertorbadores, també conegudes com a al·lucinògenes, són aquelles que alteren per complet la ment, fent que les persones no tinguin la mateixa percepció de les coses i trastornant la cognició d’elles.

Aquest tipus de drogues provoquen al·lucinacions o il·lusions òptiques, destacant entre elles:

• LSD
• Marihuana

És imprescindible que davant el possible consum de qualsevol tipus de droga no s’oblidi que es tracta de substàncies que influeixen d’una manera activa en el cervell, en el sistema nerviós i en altres parts del cos.

Poden produir efectes inesperats, conseqüències greus i sempre existeix perill de sobredosi.

No es pot perdre el respecte a les drogues i sempre cal tenir en compte els consells per a un consum segur, si pot ser amb supervisió especialitzada i amb el suport de persones que puguin donar suport als qui les utilitzen.

Deixa un comentari