You are currently viewing Drogues i fracàs escolar

Drogues i fracàs escolar

El consum de drogues constitueix en l’actualitat un important fenomen social que afecta especialment els adolescents, que conviuen amb elles i han de prendre decisions sobre el seu consum o no. Els adolescents poden estar compromesos en diverses formes amb l’alcohol i les drogues legals o il·legals. És comú l’experimentar amb l’alcohol i les drogues durant l’adolescència. Malauradament no veuen la relació entre les seves accions i les conseqüències futures.

Etapa de canvis

L’adolescència és el temps de provar coses noves. Els adolescents fan servir l’alcohol i les altres drogues per diverses raons, incloent la curiositat, per sentir-se bé, per reduir l’estrès, per sentir-se persones adultes o per pertànyer a un grup. És difícil el poder determinar quins dels adolescents van a experimentar i parar aquí, i quins van a desenvolupar problemes seriosos.

Riscos associats a la genètica

Els adolescents que corren el risc de desenvolupar problemes seriosos amb l’alcohol i les drogues inclouen aquells amb un historial familiar d’abús de substàncies, que estan deprimits, que senten poc amor propi o autoestima, que senten que no pertanyen i que estan fora de la corrent. Els adolescents abusen d’una varietat de drogues, tant legals com il·legals. Les legals disponibles inclouen les begudes alcohòliques, les medicines per recepta mèdica, els inhalants (vapors de les pegues, aerosols i solvents) i medicines de venda lliure per a la tos, la grip, l’insomni i per aprimar. Les drogues il·legals de major ús comú són la marihuana els estimulants (cocaïna, crack i speed), LSD, PCP, els derivats de l’opi, l’heroïna i les drogues dissenyades (èxtasi).

L’ús de les drogues il·legals està en augment, especialment entre els joves o adolescents. Primer, l’ús de la marihuana passa a l’escola intermèdia i l’ús de l’alcohol pot començar abans dels 12 anys.

Fracàs escolar

Tot això està associat amb una varietat de conseqüències negatives, que inclouen l’augment en el risc de l’ús seriós de drogues més tard en la vida, el fracàs escolar, el mal judici que pot exposar als adolescents al risc d’accidents, violència, relacions sexuals no planificades i arriscades i el suïcidi. Els senyals principals de l’ús d’alcohol i de l’abús de drogues pels adolescents condueixen a les situacions, físiques: que es mostra en fatiga, problemes en dormir, queixes contínues sobre la seva salut, ulls enrogits i sense brillantor i una tos persistent; emocionals: canvis en la personalitat, canvis ràpids d’humor, irritabilitat, comportament irresponsable, poc amor propi o autoestima, manca de judici, depressió, retraïment i una manca general d’interès; de família: el començar arguments, desobeir les regles, el retreure o deixar de comunicar-se amb la família, rebel·lar-se contra els pares o tutors; a l’Escola: interès decreixent, actitud negativa, qualificacions baixes, absències freqüents, faltes al deure i problemes de disciplina i problemes socials: amics o pares embolicats amb drogues i alcohol, problemes amb la llei i el canvi dramàtic en el vestir i aparença.

Espanya és un dels països europeus que més alt índex té d’absentisme escolar i, en conseqüència, de fracàs escolar, fins al punt que ens hem guanyat estar classificats els últims del rànquing segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) . Per què vam superar a la majoria dels països europeus? Quins són els motius? Cal analitzar-los.

Espanya al capdavant en consum de cocaïna i cànnabis

La droga s’ha convertit en un gravíssim problema social i Espanya, està al capdavant de la UE en consum de cocaïna i cànnabis. Per tant ha arribat el moment d’afrontar aquest problema i posar-hi remei com ja s’ha fet en altres països. Els parcs de les ciutats són protagonistes de botellons, la droga en els adolescents s’està convertint en una cosa habitual. Què fem per solucionar el problema? Qui o els qui hem de preocupar d’aquests adolescents que juguen a ser joves abans d’hora? Els primers, els pares que hem de ser el fre encara que no sempre és així. Són permissius amb els seus fills? Islàndia és un bon exemple que es pot acabar amb l’alcohol i les drogues en els adolescents ja que en els últims 20 anys ha reduït radicalment el consum de tabac, drogues i begudes alcohòliques entre els joves. Com ho ha aconseguit i per què és Espanya no seguim el seu exemple?

Deixa un comentari