You are currently viewing Els metges de família llancen una nova guia de cribatge a Atenció Primària del consum de risc d’alcohol

Els metges de família llancen una nova guia de cribatge a Atenció Primària del consum de risc d’alcohol

El consum d’alcohol és una de les primeres causes prevenibles de morbiditat i mortalitat en el nostre paísEs relaciona amb més de 200 problemes de salut, malalties i lesions. A més, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica l’alcohol com a agent cancerigen del grup 1, el de risc més gran, amb la mateixa categoria que el fum del tabac o les radiacions ionitzants.

Davant d’aquesta situació, el PAPPS-sem-FYC ha elaborat una “Guía breve Para el cribado e intervención breve en el consumo de riesgo de alcohol“.

Es tracta de la primera publicació que es fa en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat per abordar aquest assumpte.

Amb aquesta publicació ofereixen als professionals sanitaris una eina “basada en l’evidència, que pot ser aplicada de manera simple i ràpida”.
Els seus avantatges són que permet en només uns minuts de pràctica clínica, identificar a les persones amb un consum de risc o perjudicial d’alcohol per a proporcionar una sèrie de consells o, en el seu cas, derivar a un control clínic més exhaustiu.

La guia inclou una taula de termes i una infografia sobre les circumstàncies en les quals, segons la Semfyc, “qualsevol consum d’alcohol es considera risc” i explica els quatre passos del garbellat, això és exploració sistemàtica amb test Audit; determinació del nivell de consum i avaluació del risc; oferiment d’informació i un pla d’acció i acord d’un seguiment “segons el grau de risc percebut”.

El document finalitza amb un apartat dedicat a les habilitats en comunicació i atenció centrada en la persona, que la Semfyc va jutjar “clau” en aquest àmbit, i amb una sèrie de recursos per a derivar als pacients que el requereixin a serveis especialitzats.

A Espanya la intervenció breu des d’atenció primària sobre el consum d’alcohol és, segons aquesta entitat, “efectiva” i contribueix a “disminuir” la ingesta en 100 grams d’alcohol a la setmana en pacients amb “consum de risc”.