You are currently viewing La investigació, clau per combatre l’addicció

La investigació, clau per combatre l’addicció

Un equip internacional liderat per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha demostrat que el cerebel, al contrari del que es pensava, compleix funcions que van més enllà de l’esfera motora i pot ser corresponsable de les alteracions cerebrals associades al consum addictiu de drogues.

Les conclusions, que es mostren en dos recents revisions publicades en Neuroscience & Biobehavioral Reviews i Journal of Neuroscience, suposarien un pas endavant cap al disseny de noves teràpies.

Els estudis, a càrrec del grup de recerca Addicció i Neuroplasticitat de la universitat castellonenca, dirigit per la professora de l’Àrea de Psicobiologia Marta Miquel, ha comptat amb la col·laboració d’investigadors d’universitats europees, mexicanes i nord-americanes.

El més rellevant d’aquests treballs és que es demostra que els canvis en el cerebel “només ocorren en aquells subjectes que semblen ser especialment vulnerables a l’efecte de les drogues“, segons explica la directora de la investigació. En aquest sentit, Marta Miquel assenyala: “Des de fa temps vam comprovar que el cerebel respon d’una manera molt potent l’efecte de la cocaïna, fins a tal punt de canviar els mecanismes de plasticitat“. Pel que ara s’ha pogut determinar que es tracta d’una regió del cervell molt rellevant per entendre i poder dissenyar futurs tractaments per l’addicció a les drogues.

Tal com detalla la responsable de l’equip que ha dut a terme els treballs, l’addicció implica alteracions en els mecanismes neuronals que permeten al cervell emmagatzemar informació, regenerar-se i recuperar-se de possibles trastorns o lesions. En una persona addicta, el que malalta són els mecanismes cerebrals d’aprenentatge i memòria que permeten prendre decisions i dur a terme actes de voluntat.

Emmagatzematge d’informació

Les drogues addictives, per la seva banda, obliguen al cervell a emmagatzemar dades perjudicials sobre on, quan i com consumir la substància, segons argumenta Marta Miquel, que afegeix que la droga és la informació predominant en els cervells de les persones addictes. Aquí és on les investigacions revisades aborden la funció del cerebel dins d’aquests processos d’emmagatzematge implicats en el trastorn addictiu. En concret, “els treballs experimentals mostren que aquests efectes de la cocaïna sobre el cerebel només es donen en aquells individus dominats per estímuls que prediuen la disponibilitat de droga i suggereixen que això pot ser crucial per entendre els mecanismes de vulnerabilitat a l’addicció“, explica la directora de l’equip sobre la investigació desenvolupada.

La investigació, és sens dubte crucial per desenvolupar nous tractaments que ajudin a combatre la malaltia de l’addicció, en aquest sentit el Ministeri de Sanitat ha obert una convocatòria d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes que analitzin i treballin sobre l’àmbit de les addiccions . Una convocatòria adreçada a centres espanyols de R + D tant públics com privats sense ànim de lucre. Una línia d’ajudes que s’emmarca dins de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación i en la Estrategia Nacional sobre Drogas.

Deixa un comentari