Per què l’alcohol estimula l’agressivitat?

Per què l’alcohol estimula l’agressivitat?

Un experiment revela que impedeix l’activitat neuronal en les àrees del cervell vinculades a l’autocrontrol

Investigadors de la Universitat de Nova Gal·les del Sud van realitzar un experiment amb cinquanta voluntaris. A la meitat d’ells els van fer beure dos gots de vodka, ia la resta els van donar un placebo (els van dir que es tractava d’un còctel amb alcohol, encara que en realitat no ho contenia).

Ingerida la beguda van procedir a monitoritzar la seva activitat cerebral mentre els sotmetien a una prova per comprovar com reaccionaven davant d’una provocació.

Disminució de l’activitat cerebral de les àrees de l’escorça prefrontal vinculades amb l’autocontrol

Tal com era d’esperar, les respostes agressives es van produir majoritàriament en el grup que va beure vodka, i ser molt escasses a la resta. I els autors de l’estudi van poder comprovar que en els cervells dels voluntaris que van beure alcohol, es produïa una disminució de l’activitat cerebral de les àrees de l’escorça prefrontal vinculades amb l’autocontrol. Mentre que a la resta aquesta activitat seguia sent la normal.

Menor activitat en les regions conegudes com les escorces prefrontals dorsomedial i dorsolateral

Els bevedors d’alcohol van mostrar una menor activitat en les regions conegudes com les escorces prefrontals dorsomedial i dorsolateral, que estan relacionades amb la memòria de treball i la inhibició.
Segons confirmen els investigadors “Es pensa que l’agressió passa perquè l’alcohol enfoca l’atenció en senyals instigadores (com les explosions de soroll) i lluny de senyals inhibitòries (normes que proscriuen l’agressió)”.

Efectes amortidors de l’alcohol en l’escorça prefrontal

Els investigadors creuen que els efectes amortidors de l’alcohol en l’escorça prefrontal fan que els abeuradors d’alcohol siguin més parcials cap a senyals hostils i menys cautelosos amb l’etiqueta social, el que resulta en un comportament més agressiu. La reducció en l’activitat en aquestes regions “pot reflectir una menor autoconsciència” .. Si bé es necessiten més estudis de MRI amb mostres més grans de participants ebris i sobris, aquest estudi proporciona als investigadors una idea més clara d’on pot provenir la agressió induïda per l’alcohol.

Deixa un comentari