You are currently viewing Què és el transtorn de l’alcoholisme fetal?

Què és el transtorn de l’alcoholisme fetal?

Un estudi del Centre d’Addicció i Salut Mental de Canadà ofereix les primeres estimacions a nivell mundial del nombre de dones que beuen alcohol durant l’embaràs i mostra com cada any neixen nens amb síndrome d’alcoholisme fetal fruit d’aquest consum.

El treball mostra àmplies diferències entre regions i països ja que en alguns s’estima que més del 45% beu alcohol durant l’embaràs. En altres com Canadà, on hi ha indicacions clíniques a favor de l’abstinència durant l’embaràs, s’estima que malgrat les indicacions el 10 per cent segueix bevent durant l’embaràs.

Les conseqüències més greus d’aquest consum és que gairebé 15 de cada 10.000 persones a tot el món pateix un trastorn d’alcoholisme fetal, que es caracteritza per problemes mentals, conducta i aprenentatge, i fins i tot per discapacitats físiques.

L’estimació es va realitzar a partir de revisions exhaustives de la literatura mèdica i anàlisis estadístiques buscant ajudar els països a planificar iniciatives i polítiques de salut pública, com sistemes de vigilància i millors programes educatius sobre els riscos del consum d’alcohol durant l’embaràs.

Els cinc països amb major consum d’alcohol durant l’embaràs estaven a Europa i eren Rússia, Regne Unit, Dinamarca, Bielorússia i Irlanda. I com a regió, Europa també va ser la que va tenir una major prevalença, 2,6 més elevada que la mitjana mundial.

Els nivells més baixos de consum d’alcohol durant l’embaràs i síndrome d’alcoholisme fetal, en canvi, es van trobar a les regions de la Mediterrània oriental i el sud-est asiàtic, ja que en general són regions amb un consum més baix.
No totes les dones que beuen durant l’embaràs tindran un fill amb aquest trastorn, s’estima que només afectarà els nadons d’una de cada 67 mares bevedora.

Encara que està ben establert que l’alcohol pot danyar qualsevol òrgan o sistema del fetus durant el seu desenvolupament, particularment el cervell, encara no se sap exactament què fa a un fetus més susceptible, en termes de quantitat o freqüència del consum durant l’embaràs, ja que també podrien influir altres factors com la genètica, l’estrès, el tabaquisme i la nutrició. No obstant això els responsables de l’estudi insisteixen que el més segur és abstenir-se de consumir alcohol durant l’embaràs.

Deixa un comentari