La proliferació de les Noves Tecnologies ha provocat l’aparició d’una nova addicció comportamental que es manifesta amb la necessitat d’estar en constant connexió en les diferents plataformes que es tenen a l’abast, mòbil, ordinador, tablets, videoconsoles…

Si no és tractada com cal, aquest comportament pot portar greus problemes per a la vida diària de l’addicte, en molts casos relacionats amb la falta d’hores de dormir que dificulten la realització de les tasques diàries i acaben afectant el rendiment total de la persona.

El programa de rehabilitació d’addicció a les noves tecnologies està basat en l’atenció individualitzada del pacient, per a identificar les causes i actuar en aquells aspectes necessaris per a garantir l’eficàcia del tractament i la seva total rehabilitació.

El tractament es basa, igual que en les addiccions amb substància, en la reestructuració de la personalitat i la vida del pacient. S’instauren nous hàbits en el seu dia a dia, controlant els estímuls que perpetuen la conducta i s’entrena en prevenció de recaigudes.

Igual que en l’altra mena d’addiccions, les teràpies són tant individuals com grupals. L’enfocament és cognitiu-conductual, treballant tant la conducta problema en si com les creences i idees irracionals associades a l’addicció.

Per a més informació contacta amb nosaltres.