L’alcoholisme és una malaltia crònica que es caracteritza per la cerca i el consum compulsiu i incontrolable d’alcohol malgrat les conseqüències perjudicials i els canvis que causa en el cervell. Aquesta és una malaltia amb recaigudes que es dóna quan una persona torna a beure després d’haver-ho deixat per un temps.

El camí cap a alcoholisme comença com un acte voluntari, però amb el temps la capacitat d’una persona per a decidir no consumir s’afebleix. La cerca i el consum es tornen compulsius. Això es deu majorment als efectes que té l’exposició a l’alcohol durant llarg temps en la funció cerebral. L’addicció afecta les zones del cervell que participen en la motivació i la recompensa, l’aprenentatge, la memòria i el control del comportament.

Com l’addicció és una malaltia crònica, una persona no pot simplement deixar de consumir uns pocs dies i curar-se. La majoria dels pacients necessiten atenció a llarg termini per a poder deixar completament les el alcohol i recuperar la seva vida.

El tractament que ofereix el nostre centre acompanya al pacient des del seu diagnòstic fins a la seva rehabilitació, donant suport a tots els aspectes psicosocials del pacient per a gararantizar la seva completa recuperació.

El tractament consta de 4 fases:

DESINTOXICACIÓ

Conduït pel mèdic psiquiatre del centre que avalua l’estat del pacient amb el suport de la psicòloga i un terapeura. Es realitzen visites individuals amb el pacient i la família.

DESHABITUACIÓ

S’aprofundeix en l’acceptació i coneixement de la malaltia i s’avança a través dels estímuls externs de forma guiada, gradual i protegida, aprenent a incorporar hàbits de comportament saludables.

REHABILITACIÓ

Recuperació de les habilitats pèrdues o no desenvolupades pel pacient a causa del consum i control d’impulsos, reducció d’ansietat i millora de les habilitats personals i socials del pacient.

REINSERCIÓ

Suposa un pas important de cara a la plena reinserció psicoemocional. Es treballen el coneixement personal i autocontrol, els riscos de l’hàbitat del pacient i els comportaments saludables a desarrrollar.

Aquestes fases van acompanyades del suport de tot l’equip terapèutic del nostre centre, psiquiatres, psicòlegs, terapeutes, monitors, infermeres, així com de l’ajuda dels familiars dels pacients.

A través de:

CONSULTA MÈDICA-PSIQUIÀTRICA

Per a abordar les desintoxicacions en el cas del consum de substàncies psicoactivas o alcohol i el diagnòstic del tractament d’altres trastorns existents. (patologia dual).

CONSULTA PSICOLÒGICA

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

TERÀPIA GRUPAL

Metodològicament s’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que s’aprofundeix en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions.

Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (de 10 a 20 persones), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONA

La dependència de substàncies o les dependències psicològiques provoquen canvis neuronals o motivacionals i de relació que incideixen en la capacitat per a l’anàlisi d’alternatives, la presa de decisions, la memòria, l’atenció i percepció, la gestió de les emocions, la percepció de la realitat, les relacions interpersonals, la comunicació, assertivitat, etc.

Els / les pacients en recuperació es troben en algunes d’aquestes manques els impedeix seguir el desenvolupament normal en la seva rehabilitació i reincorporació social.

TERÀPIES PER A FAMÍLIES I PARELLES

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients perquè coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà a redefinir una nova forma de relació positiva.

Per a més informació contacta amb nosaltres.