Encara que existeix la percepció que el cànnabis és natural i per tant menys nociu que el tabac, no és cert.
El cànnabis té diversos efectes psicològics i fisiològics en el cos humà. Els principals efectes del cànnabis es deuen als aproximadament 400 cannabinoides identificats, entre ells el tetrahidrocannabinol o THC, que es considera el més psicoactiu.

Entre els efectes immediats destaca un augment del ritme cardíac i una lleu sensació de somnolència i analgèsia moderada, enrogiment dels ulls, sequedat de boca i augment de la fam.

Des del punt de vista psicològic, sembla que es produeix una disminució del funcionament intel·lectual atès que el THC – que pot distorsionar la percepció sensorial de la realitat, augmentar la hilaritat i la loquacitat durant diverses, afectar la capacitat per a pensar normalment, a la memòria i a la coordinació normal dels moviments.

Si es consumeixen dosis molt altes pot provocar paranoies, al·lucinacions i episodis de pànic.

Si en consumir-ho es barreja amb altres substàncies, com el tabac o l’alcohol, els efectes poden agreujar-se i, sobretot, crear una addicció encara major –especialment en el cas del tabac, ja que les substàncies que conformen els cigarrets comuns són altament addictives-.

A llarg termini poden accentuar-se els efectes immediats, provocar danys irreparables en les neurones i generar alteracions permanents en l’estat d’ànim, pèrdues de memòria o problemes de somni que impedeixin desenvolupar una activitat personal o professional de manera normal.

El seu consum encara és més preocupant quan es ininicia en l’adolescència ja que durant aquesta etapa adolescència el cervell segueix el seu desenvolupament i molts processos i funcions es consoliden en aquesta etapa. Una de les funcions més important d’aquesta etapa és l’autocontrol. El consum de cànnabis durant l’adolescència afecta la correcta consolidació de l’autocontrol i això passa factura a les etapes següents.

El nostre centre ofereix una metodologia personalitzada i seguiment mèdic continuat. Comptem amb una alta taxa d’èxit de recuperació, tractant cada problema de l’entorn dels nostres pacients, sobretot el que concerneix els familiars.

El tractament consta de 4 fases:

DESINTOXICACIÓ

Conduït pel mèdic psiquiatre del centre que avalua l’estat del pacient amb el suport de la psicòloga i un terapeura. Es realitzen visites individuals amb el pacient i la família.

DESHABITUACIÓ

S’aprofundeix en l’acceptació i coneixement de la malaltia i s’avança a través dels estímuls externs de forma guiada, gradual i protegida, aprenent a incorporar hàbits de comportament saludables.

REHABILITACIÓ

Recuperació de les habilitats pèrdues o no desenvolupades pel pacient a causa del consum i control d’impulsos, reducció d’ansietat i millora de les habilitats personals i socials del pacient.

REINSERCIÓ

Suposa un pas important de cara a la plena reinserció psicoemocional. Es treballen el coneixement personal i autocontrol, els riscos de l’hàbitat del pacient i els comportaments saludables a desarrrollar.

Aquestes fases van acompanyades del suport de tot l’equip terapèutic del nostre centre, psiquiatres, psicòlegs, terapeutes, monitors, infermeres, així com de l’ajuda dels familiars dels pacients.

A través de:

CONSULTA MÈDICA-PSIQUIÀTRICA

Per a abordar les desintoxicacions en el cas del consum de substàncies psicoactivas o alcohol i el diagnòstic del tractament d’altres trastorns existents. (patologia dual).

CONSULTA PSICOLÒGICA

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

TERÀPIA GRUPAL

Metodològicament s’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que s’aprofundeix en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions.

Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (de 10 a 20 persones), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONA

La dependència de substàncies o les dependències psicològiques provoquen canvis neuronals o motivacionals i de relació que incideixen en la capacitat per a l’anàlisi d’alternatives, la presa de decisions, la memòria, l’atenció i percepció, la gestió de les emocions, la percepció de la realitat, les relacions interpersonals, la comunicació, assertivitat, etc.

Els / les pacients en recuperació es troben en algunes d’aquestes manques els impedeix seguir el desenvolupament normal en la seva rehabilitació i reincorporació social.

TERÀPIES PER A FAMÍLIES I PARELLES

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients perquè coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà a redefinir una nova forma de relació positiva.

Per a més informació contacta amb nosaltres.