Abuso Alcohol

Conseqüències de l’abús d’alcohol

Conseqüències físiques L’alcohol és una substància soluble en aigua i circula lliurement per tot l’organisme afectant a cèl·lules i teixits, comença un procés de canvis

Leer
Adicciones

Les addiccions des del punt de vista social

La problemàtica de les addiccions, per la seva complexitat, requereix d’un abordatge interdisciplinari, per a aconseguir un acostament integral que ens porti a comprendre-la de

Leer