Actualment esteu veient Alcohol i marihuna, perillosa combinació

Alcohol i marihuna, perillosa combinació

L’alcohol i el cànnabis són dues de les substàncies psicoactives més consumides al món. Com que els efectes inicials d’aquestes dues drogues s’associen a la relaxació física i psicològica, és habitual que moltes persones les prenguin de forma simultània per facilitar una sinergia.
Com afecta el cervell la combinació d’alcohol i marihuana i quins són els potencials riscos d’aquesta pràctica. ”

Com afecta l’alcohol al cervell?

L’alcohol exerceix efectes depressors sobre el sistema nerviós central; a grans trets això vol dir que inhibeix la seva activitat. No obstant això, si la dosi que es consumeix és baixa l’alcohol provoca una reducció en la inhibició conductual (que moltes persones associen amb un augment de la sociabilitat) i sensacions de relaxació i alliberament emocional.
Quan la dosi és elevada apareixen signes com dèficits en la memòria de treball i altres funcions executives, problemes de coordinació motora -incloent la del llenguatge expresivo-, visió borrosa i alteracions emocionals, per exemple disminució del control sobre la ira. Una intoxicació forta pot provocar un coma etílic i fins i tot la mort.
S’han descrit 5 fases de la intoxicació per alcohol en funció de la concentració sanguínia d’aquest compost: la fase d’eufòria (caracteritzada per la impulsivitat), la d’intoxicació (que provoca descoordinació), la de confusió (en què apareixen somnolència i disàrtria ), la d’estupor i coma i, finalment, la fase bulbar o de mort per parada cardiorespiratòria.

Efectes del consum de cànnabis

En general la marihuana produeix efectes relaxants en l’organisme. No obstant això, les reaccions derivades del consum d’aquesta droga poden variar en funció de diferents variables, entre les quals destaquen la dosi emprada, les característiques de l’organisme de la persona i la varietat que s’utilitzi.
El principal component actiu del cànnabis són els cannabinoides, compostos que es troben en algunes plantes i que activen uns receptors específics en l’organisme humà: els receptors cannabinoides. El més important és el tetrahidrocannabinol o THC, que explica els efectes de relaxació, distorsió perceptiva, fatiga i augment de la gana.
En unir-se als receptors cannabinoides, el THC altera els nivells de dopamina i de noradrenalina de l’organisme; això provoca una sensació de benestar, afavoreix la introspecció i augmenta la consciència sensorial, tot i que també afecta de manera negativa al rendiment cognitiu i pot causar ansietat aguda, fins i tot crisi d’angoixa.

La combinació entre alcohol i marihuana

Atès que tant la intoxicació de marihuana com la d’alcohol disminueixen el rendiment cognitiu i conductual (incloent de forma destacada l’alteració de la memòria operativa), no resulta sorprenent que en prendre les dues substàncies aquests efectes siguin més grans que si només s’utilitza un.
En particular investigacions com la de l’equip de Hartman (2015) suggereixen que, en combinar aquestes dues drogues, l’alcohol potencia els efectes de la marihuana ja que augmenta la concentració de THC en sang, i aquest és el principal component psicoactiu del cànnabis.

Per contra, segons un estudi del grup de Lukas (2015), consumir marihuana altera la motilitat gastrointestinal; això fa que l’alcohol sigui absorbit en major mesura per l’organisme, provocant una disminució dels efectes de l’alcohol.
És important tenir en compte que les persones que es troben en una situació de dependència física i / o psicològica d’una d’aquestes substàncies corren un elevat risc de desenvolupar una politoxicomania si comencen a combinar-la amb l’altra, atès que exerceixen efectes sinèrgics i poden actuar com substitutius mutus.

Efectes fisiològics i psicològics d’aquesta barreja

Consumir en primer lloc alcohol i després marihuana augmenta la concentració de THC perquè l’alcohol facilita la seva absorció en el tracte digestiu. Encara que hi ha persones que practiquen aquesta combinació de forma recreativa, pot causar reaccions físiques i cognitives desagradables, especialment si la quantitat d’alcohol és excessiva.
En concret, moltes persones refereixen signes com pal·lidesa, sensacions de mareig i debilitat, nàusees i vòmits. A més la barreja d’aquestes dues substàncies augmenta la probabilitat que apareguin símptomes psicològics, principalment ansietat (que en ocasions fins i tot deriva en crisi d’angoixa) i pensaments paranoides.
El consum combinat d’alcohol i cànnabis és una de les causes més habituals d’accidents de trànsit a tot el món. Això es deu al fet que barrejar dues substàncies empitjora sensiblement la capacitat per concentrar-se i per reaccionar amb rapidesa, dues habilitats molt rellevants en la conducció de vehicles.