Actualment esteu veient Beus més de sis cerveses a la setmana? Aquests són el seus efectes

Beus més de sis cerveses a la setmana? Aquests són el seus efectes

No hi ha un consum segur dalcohol per al nostre organisme. La quantitat més saludable és zero. Aquesta és la conclusió a què han arribat centenars d’estudis mèdics en els darrers anys.

Al Congrés Internacional del Fetge, celebrat el 2022, els experts conscients que la recomanació de l’abstinència alcohòlica general era una recomanació poc realista, van voler establir una mesura mínima de consum tolerable. Almenys cal estar tres dies seguits a la setmana sense tastar l’alcohol, és l’advertiment llançat pels especialistes.

Aquesta formulació principal anava acompanyada d’un altre consell fonamental: el consum ha de ser moderat i això significa que mai no s’han de consumir més de cinc unitats d’alcohol d’una vegada i no més de deu a la setmana.

Tenint en compte que una llauna de cervesa equival a 1,5 unitats, ingerir sis cerveses -9 unitats- a la setmana entraria dins un rang tolerable per al fetge.

Més d’una cervesa al dia comporta riscos reals per a la nostra salut en forma de greus malalties: pancreatitis, hepatitis, cirrosi hepàtica, malalties immunitàries, cardiovasculars, patologies del tracte gastrointestinal, aterosclerosi, dany renal, dany neurològic severs, diabetis tipus 2. .

Malalties hepàtiques

L’exposició perllongada a l’alcohol pot produir inflamació del fetge (hepatitis) i, posteriorment, cirrosi, una malaltia crònica i irrversible.

Malalties cardiovasculars

El consum mantingut i excessiu pot afeblir el cor i desencadenar insuficiència cardíaca, accident cerebrovascular i arítmies.

Malalties renals

L’alcohol pot provocar una síndrome de necrosi tubular aguda –lesió renal causada pel dany a les cèl·lules dels túbuls renals, els que filtren la sang–, que pot derivar en insuficiència renal aguda.

Malalties mentals

A més d’atacs de pànic, insomni i ansietat, el consum mantingut d’alcohol pot causar addicció perquè és una substància psicoactiva que causa dependència.

I encara que l’eufòria pot ser una de les primeres emocions experimentades en beure, l’alcohol tenen substàncies depressores que poden conduir qui el consumeix a patir una depressió.

Diversos tipus de càncer

L’alcohol pot incrementar la possibilitat de patir càncer d’esòfag, estómac, còlon i recte, fetge, cavitat oral, pulmó i mama.

Si creus que tens problemes amb l’alcohol, truca’ns per una primera visita orientativa.