Actualment esteu veient Cau el consum diari d’alcohol al 9,3%, la xifra més baixa des de 1995

Cau el consum diari d’alcohol al 9,3%, la xifra més baixa des de 1995

El consum de totes les drogues, excepte el cànnabis, s’ha estabilitzat o disminuït en els últims dos anys entre la població espanyola d’entre 15 i 64 anys, segons l’Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES) 2015-2016, elaborada per la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre Drogues.

Com a novetats, en aquesta edició de l’enquesta s’ha inclòs un petit mòdul relatiu a l’ús de cigarrets electrònics amb o sense nicotina. S’han introduït, així mateix, noves preguntes sobre el consum de les diferents formes de presentació del cànnabis (haixix o marihuana), barrejat o no amb tabac. S’ha incorporat també un mòdul específic sobre l’ús d’hipnosedants, que explora la prevalença i les característiques del consum d’aquest conjunt de substàncies (via d’obtenció, pauta de tractament, motius i simptomatologia que van originar la prescripció, etc.). Finalment, per primera vegada, s’ha avaluat el consum problemàtic d’hipnosedants mitjançant la introducció d’una escala que utilitza criteris de la classificació DSM-V.

Les dades de EDATS 2015-2016 confirmen que les drogues consumides per un major percentatge de persones són les legals.

En primer lloc, l’alcohol (el 77,6% dels enquestats l’ha consumit en els últims dotze mesos, el 78,3% ho feia fa dos anys) i en segon lloc el tabac (40,2% respecte al 40, 7% de fa 2 anys). Els hipnosedants, amb i sense recepta, són la tercera substància (12% actual per 12,2% fa 2 anys) i en quart lloc se situa el cànnabis (9,5% per 9,2% de l’anterior enquesta).

És la tercera edició de EDATS en què s’observa que els espanyols de 15 a 64 anys consumeixen més hipnosedants que cànnabis. La resta de drogues estudiades tenen unes prevalences (proporció de població que les consumeixen) molt més petites.

La cocaïna es queda en un 2%; l’èxtasi en un 0,6%; en un 0,6% també els al·lucinògens; les amfetamines en un 0,5% i l’heroïna en un 0,1%, el mateix percentatge que els inhalables. Pel que fa a les noves substàncies psicoactives el 3,5% dels espanyols entre 15 i 64 anys diu haver-les provat alguna vegada a la vida.

Les edats d’inici al consum no presenten canvis ressenyables. Les substàncies legals són les que es proven a una edat mitjana més primerenca: tabac 16,4 anys i alcohol 16,6. El cànnabis comença a consumir als 18,3 anys. Els hipnosedants són els que comencen a consumir, de mitjana, a una edat més tardana: 35,6 anys. Els hipnosedants són també l’única estudiada el consum està més estès entre les dones (15,8% enfront de 8,3% d’homes). Resulta significatiu que en el cas del cànnabis el percentatge d’homes que el consumeix duplica àmpliament al de dones (13,3% enfront de 5,6%) i en el cas de la cocaïna aquesta diferència de gènere fins i tot arriba a triplicar-(3, 1% homes i 0,9% dones).

El patró de policonsum continua estant molt estès. Es concentra en homes de 25 a 34 anys i inclou molt freqüentment (en el 90% dels casos) el consum d’alcohol i cànnabis.

Descendeix el consum de drogues entre el grup de població de 15 a 17 anys. El 58% dels menors enquestats ha consumit alcohol durant l’últim any (66,2% en l’anterior edició de l’enquesta) i el 20,6% tabac (28,3% fa 2 anys). Els consumidors de cànnabis se situen en el 12,6% (14,5% fa 2 anys), la qual cosa no obsta perquè el percentatge de consumidors d’aquesta substància entre els 15 i els 17 anys dupliqui al dels majors de 35 anys (5,5%). Els hipnosedants, amb o sense recepta, arriben al 2,1% de prevalença entre aquest grup d’edat, mentre que estimulants com l’èxtasi i la cocaïna se situen en el 0,8% i 0,6% respectivament.