Programa de Suport a la Família de l'Adicte

Creus que la teva addicció o la d'un familiar/conegut està afectant extensivament tots els membres de la família i l'entorn?

Dona el primer pas

600 079 999

1ª Visita gratuïta

Programa de Suport a la Família de l'Adicte

Els familiars d’una persona que pateix una addicció són la part més important perquè la persona afectada decideixi fer el tractament i així poder superar-la.

El familiar està normalment en una situació difícil i que no sap com poder abordar-la. L’assessorament amb professionals especialistes en aquest àmbit pot ajudar a fer els passos necessaris per trobar una solució.

Hi ha molts tipus de recursos per atendre persones que han generat una dependència. És important fer un estudi previ de cada cas i així poder escollir l’opció més idònia. Al nostre Centre, oferim una primera visita gratuïta per analitzar la situació, orientar els familiars de com han d’actuar i recomanar l’opció més eficaç per resoldre el problema.

Un cop, el pacient decideixi començar el tractament, és important que la família i/o parella s’impliquin també en el procés i així puguin entendre quines són les implicacions i limitacions que es prescriuran durant el seu procés de recuperació. Amb aquesta finalitat es faran teràpies i visites individuals amb familiars i amb la parella de forma periòdica.

El tractament que oferim al Clinica Forum Montau té un alt percentatge dèxit en la recuperació de les addiccions.

Conseqüències per a la Salut

• Nul·la motivació per les coses (síndrome amotivacional). • Simptomatologia ansiós depressiva. • Simptomatologia paranoide • Hipertensió, cefalees, úlceres. • Pèrdua de la gana o compulsió pel menjar. • Alteració del son. • Canvis d’humor eufòria/disfòria. • Irritabilitat. • Impulsivitat. • Sentiment de culpa. • Preocupació, por, confusió.

Dins la família

• Reorganització de rols. • Increment de les tensions familiars. • Alteracions en la comunicació. • Discussions freqüents. • Pèrdua del control en situacions extremes.

Econòmiques

• Increment de la despesa econòmica.
• Deutes.
• Mala gestió econòmica.
• Joc.
• Prostitució.

Socials

• Aïllament de la família i amics.
• Reducció de les activitats de lleure.
• Por al rebuig.
• Negació i ocultació de la problemàtica.

Laborals

• Disminució del rendiment laboral.
• Dificultat de concentració.
• Absències injustificades.
• Hores extres per sufragar despeses.