Actualment esteu veient Prevenció d’addiccions en joves durant l’estiu: estratègies per a pares

Prevenció d’addiccions en joves durant l’estiu: estratègies per a pares

L’estiu és l’època que els joves esperen amb més ganes. És un període de vacances, festivals, concerts i sortides amb amics, que si bé poden ser experiències molt positives, també són moments on molts poden tenir el primer contacte amb l’alcohol i les drogues recreatives.

Com a especialistes en addiccions, considerem fonamental oferir als pares eines i estratègies efectives per transmetre als fills els perills associats al consum d’aquestes substàncies i fomentar comportaments saludables i responsables.

1. Comunicació Oberta i Honesta

La base de qualsevol estratègia preventiva és una comunicació oberta i honesta entre els pares i els fills. És vital que els joves se sentin còmodes parlant sobre les seves experiències, dubtes i curiositats. Per fomentar aquesta comunicació:

Escolta Activa: Para atenció al que els teus fills han de dir sense interrompre ni jutjar. Això genera confiança i mostra que valores les seves opinions i sentiments.

Transparència: Comparteix informació clara i precisa sobre els riscos del consum dalcohol i drogues. Utilitza dades científiques i exemples reals per il·lustrar els possibles efectes negatius.

Empatia: Entén i valida les seues emocions i experiències. Reconeix les pressions socials que enfronten i ofereix suport sense minimitzar-ne les preocupacions.

2. Educació i Conscienciació

Educar els joves sobre els riscos del consum de substàncies és essencial per a la prevenció. La informació adequada els pot empoderar per prendre decisions informades i saludables. Proveir dades clares sobre els efectes de l’alcohol i les drogues, tant a curt com a llarg termini, i assegurar-se que l’educació sobre drogues sigui efectiva i actualitzada a tots els àmbits de la seva vida, contribueix significativament a la prevenció del consum.

3. Fomentar Activitats Alternatives

Oferir alternatives saludables i atractives pot reduir l‟interès dels joves pel consum de substàncies. Alguns suggeriments són:

Esports i activitats físiques: promou la participació en esports, clubs i activitats físiques que fomentin un estil de vida saludable i actiu.

Hobbies i Passatemps: Doneu suport als vostres fills en el desenvolupament de hobbies i passatemps que els apassionin i ocupin el seu temps de manera constructiva.

Voluntariat: Fomenta la participació en activitats de voluntariat, cosa que pot augmentar el seu sentit de responsabilitat i connexió amb la comunitat.

4. Establir Límits i Conseqüències Clares

És fonamental que els joves entenguin les regles familiars i les conseqüències de no complir-les. Per això:

Normes Clares: Defineix clarament les expectatives i els límits respecte al consum d’alcohol i drogues. Assegureu-vos que els vostres fills comprenguin aquestes regles.

Conseqüències Consistents: Estableix conseqüències clares i consistents per a l’incompliment de les normes. És important que aquestes conseqüències siguin justes i aplicades de manera coherent.

5. Ser un Model a Seguir

Els pares són els primers models que cal seguir per als seus fills. És crucial que els pares mostrin comportaments responsables i saludables en relació amb el consum d’alcohol i altres substàncies.

Consum Responsable: Si consumeixes alcohol, fes-ho de manera responsable i moderada. Evita glorificar el consum excessiu o irresponsable.

Autocura: Practica i promou l’autocura i el maneig saludable de l’estrès i les emocions.

Recolzament i Ajuda Porfessional

No dubtis a buscar suport professional si sents que el teu fill pot estar en risc d’iniciar o continuar el consum de substàncies. Els professionals en addiccions i psicologia poden oferir orientació i suport tant als pares com als joves.

Estudis i Dades a Espanya

Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES) 2021-2022: Segons aquesta enquesta realitzada pel Pla Nacional sobre Drogues, el 77.9% dels estudiants de 14 a 18 anys ha consumit alcohol alguna vegada a la seva vida, i el 35.6% ha consumit cànnabis. A més, el 75,4% considera que és fàcil o molt fàcil aconseguir alcohol.

Estudi de la Fundació d’Ajuda contra la Drogadicció (FAD): La FAD ha fet múltiples estudis sobre el consum de drogues en joves. Un dels informes indica que l’inici del consum d’alcohol se situa al voltant dels 13.9 anys, i que la percepció de risc del consum de cànnabis és baixa, amb un 47.5% dels joves que consideren que consumir cànnabis de manera ocasional no comporta risc .

Informe de l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA): Aquest organisme proporciona dades anuals sobre el consum de substàncies a Espanya. A l’informe de 2022, s’assenyala un augment en el consum de drogues sintètiques a festivals i esdeveniments massius, la qual cosa subratlla la necessitat d’una prevenció específica per a aquests contextos.

La prevenció del consum d’alcohol i drogues a joves durant l’estiu requereix una combinació de comunicació efectiva, educació, establiment de límits i modelatge de comportaments saludables. Com a pares, és la nostra responsabilitat oferir un entorn segur i de suport, proporcionant les eines i el coneixement necessari perquè els nostres fills prenguin decisions informades i saludables. La col·laboració i el suport professional també tenen un paper crucial en aquesta missió. Recorda, la prevenció és un esforç continu i compartit que pot marcar una diferència significativa a la vida dels nostres joves.