PROGRAMA TERAPÈUTIC

Per garantir l’abstinència total dels/les nostres pacients, els tractaments que realitzem compleixen estrictament les característiques d’un programa lliure de drogues que incideix sobre tres àmbits:

Procés terapèutic

Objetius del Programa

A través de:

CONSULTA MÈDICA-PSIQUIÀTRICA

Per abordar les desintoxicacions en el cas del consum de substàncies psicoactives o alcohol i el diagnòstic i tractament d’altres trastorns existents (patologies duals).

CONSULTA PSICOLÒGICA

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

TERAPIA GRUPAL

Metodològicament s’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que es profunditza en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions.

Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (de 10 a 20 persones), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

La dependència de substàncies o les dependències psicològiques provoquen canvis neuronals o motivacional. Incideixen en la capacitat per l’anàlisi d’alternatives, la presa de decisions, la memòria, la atenció i percepció, la gestió de les emocions, la percepció de la realitat, les relacions interpersonals, la comunicació, assertivitat, etc.

Els/les pacients en recuperació es troben en que algunes d’aquestes carències els impedeix seguir el desenvolupament normal en la seva rehabilitació i reincorporació social.

TERÀPIES PER A FAMÍLIA I PARELLES

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients per a que coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà en redefinir una nova forma de relació positiva.