Actualment esteu veient Quins medicaments no s’han de barrejar amb alcohol?

Quins medicaments no s’han de barrejar amb alcohol?

Tant l‘alcohol com la majoria dels medicaments entren al nostre organisme pel sistema digestiu i acaben a l’estómac.

Des d’aquí, el cos el transporta al fetge, on aquestes substàncies es metabolitzen i es descomponen per entrar al torrent sanguini.

Un cop a la sang, es trasllada a les diferents àrees del nostre cos per generar-ne l’efecte. Efectes que són els esperats quan ambdós processos es donen per separat i en les dosis recomanades. Tot i això, quan aquestes substàncies s’ingereixen simultàniament, poden aparèixer diverses reaccions adverses.

En primer lloc, la barreja d’alcohol amb certs medicaments podria afectar l’eficàcia i la seguretat dels fàrmacs, i també podria provocar nàusees, vòmits, desmais, pèrdua de coordinació, mal de cap. Aquesta combinació també podria augmentar el risc de patir hemorràgies internes, problemes del cor i dificultats respiratòries.

Els efectes adversos que puguem experimentar en barrejar alcohol i medicaments depenen de moltes coses. En primer lloc, de la salut general de la persona que el consumeix. Si es tracta -per exemple- d’una persona gran, la velocitat a què el fetge metabolitza les substàncies serà substancialment més gran. Això, sumat que els adults grans tendeixen a consumir una quantitat més gran de medicaments, els converteix en un grup poblacional més vulnerables.

Un altre factor que també pot agreujar aquests efectes adversos és la quantitat i la freqüència del consum dalcohol. Quan la ingesta és crònica, el fetge metabolitza alguns medicaments de manera més ràpida; per tant, serà necessària una dosi més gran per aconseguir els mateixos efectes. Per contra, amb un consum ocasional d’alcohol es poden veure potenciats tant els efectes del medicament com les reaccions adverses.

Ara bé, si hi ha un element que influeix especialment en la gravetat de les derivacions negatives de la combinació amb lalcohol, és el tipus concret de medicament que estiguem consumint.

Cal tenir especial cura amb:

  1. Benzodiazepines, antiepilèptics i -en general- medicaments que deprimeixin el sistema nerviós central, així com antihistamínics receptats per a al·lèrgies, refredats o grip.
  2. Antiinflamatoris: Aquests medicaments, entre els quals incloem l’ibuprofè, han de ser tractats amb cura en el cas de consumidors crònics d’alcohol perquè la combinació de tots dos pot generar gastritis.
  3. Anticoagulants: En el cas del consum crònic d’alcohol, els anticoagulants en disminueixen l’efectivitat. I en el cas del consum puntual, l‟efecte que pot produir és el contrari, és a dir, l‟augment de l‟efecte anticoagulant i -en conseqüència- l‟augment del risc d‟hemorràgia.
  4. Antibiòtics: Els antibiòtics i l’alcohol poden causar efectes secundaris com ara malestar estomacal, marejos i somnolència.

    Alguns d’aquests medicaments, quan es combinen amb alcohol, poden provocar alguns efectes adversos de gravetat. Per això cal consultar un especialista, encara que si volem estar segurs, el millor és -simplement- evitar el consum d’alcohol.