Tractament Compres Compulsives

Creus que has generat addicció a les compres compulsives, o que un familiar/conegut pot tenir-ne?

Dona el primer pas. Podem ajudar-te

600 079 999

1ª Visita gratuïta

Tractament Compres Compulsives Compras Compulsivas

El tractament de les persones amb  trastorn de compres compulsives (TCC) comença amb el reconeixement del problema. Els compradors compulsius sovint neguen que tinguin un problema o que necessitin tractament. La majoria només reben tractament quan altres persones els pressionen. El tractament terapèutic té com a objectiu aconseguir controlar l’impuls a comprar i prevenir les possibles recaigudes. A través del tractament psicològic la persona anirà aprenent de mica en mica a controlar el seu impuls a comprar.

S’utilitzen diferents tècniques com ara la desensibilització automàtica i la relaxació que es dirigeixen a controlar l’ansietat generada per l’abstinència de jugar. Tècniques de teràpia cognitiva com ara el registre de pensaments automàtics repetitius o distorsionats, la presa de consciència del problema, o la solució de problemes. I es considera molt efectiva la teràpia de grup, ja que ajuda a compartir dificultats, afavorir la comunicació i trobar estratègies de solució de problemes.

Les compres compulsives s’han convertit en una patologia cada cop més freqüent entre la població mundial, però que compta amb eines de diagnòstic, tractament i prevenció molt desenvolupades que ajuden amb efectivitat la persona afectada a superar el problema. El tractament de compres compulsives ofereix una assistència biopsicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no-utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de fàrmacs.

El seguiment del pacient el durà a terme el terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb metge psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella.

3 Etapes Clau

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitivoconductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Restructuració cognitiva

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar més qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient al nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Métode para Abordar l'Addicció a les Compres

Pel que fa a les tècniques conductistes, es procura utilitzar reforçadors positius, els reforços negatius s’evitaran al màxim, i en cas de considerar-se necessaris es fan mitjançant la tècnica d’exposició imaginal, combinant-ho amb la reestructuració cognitiva que permeti el canvi conductual. L’objectiu perseguit és “benestar, salut, qualitat de vida i la plenitud del desenvolupament de persones i grups”. Els principis que guiessin la intervenció són, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.

Als nostres centres realitzem un tractament específic i personalitzat per a cada pacient, oferint un tractament integral a tots els nivells, no només centrant-nos en el pacient sinó en tota l’esfera biopsicosocial del mateix, donant cobertura terapèutica tenint en compte aspectes tan importants com el familiar, el social i el laboral.

Com s'inicia el Procés d'Addicció a les Compres

El trastorn de compres compulsives s’inicia i es manté per unes interaccions complexes entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar de la mateixa manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitivoconductual i sistèmic, encara que fem servir tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic.

Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitivoconductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació

Desenvolupament de l'Addicció a les Compres Compulsives

El trastorn de compres compulsives (TCC) és un trastorn psicològic del control d’impulsos, caracteritzat per preocupacions excessives relacionades amb les compres i per la necessitat irresistible de comprar de forma massiva objectes superflus, acompanyats de sentiments d’ansietat, irritabilitat o malestar, i conseqüències adverses com l’endeutament. Després de l’alleujament momentani en fer la conducta addictiva, la persona experimenta sentiments de culpabilitat

La compra compulsiva es desenvolupa a través de dos mecanismes: en uns casos, s’adquireix bàsicament a força de repetir una conducta que al principi resulta agradable i després es realitza de forma compulsiva; mentre que en altres casos, aquesta conducta cal entendre-la predominantment com una evasió, com una forma inadequada d’encarar els problemes personals.

Els compradors compulsius es poden trobar a tots els nivells socioeconòmics i compren coses per a ells mateixos o exclusivament per a altres. És freqüent que una mare justifiqui les seves compres satisfent regals als seus fills. També és freqüent que allò que compri, ni tan sols sigui utilitzat. La prevalença és del 5,8% de la població i aproximadament el 80% dels afectats són dones.